زمانی امیرزکریا | مرتضی زمانی امیرزکریا

مرتضی زمانی امیرزکریا

عضو هیئت علمی تام آکادمی

درباره استاد:
من مرتضی زمانی امیرزکریا هستم مدرس مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

تهران، خيابان خالد اسلامبولي (وزراء) نبش كوچه 31، پلاك 151

ماموریت و بیوگرافی

بیوگرافی


 

دوره های ارائه شده توسط این مدرس